Zajęcia umuzykalniające dla 5-7/ 8-9 latków

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA DZIECI W WIEKU:

5-7 LAT                                                                             

 8-9 LAT

 

Opis zajęć:

Zajęcia umuzykalniające dla 5-7 latków / 8-9 latków prowadzone w oparciu o teorię uczenia się muzyki Edwina E. Gordona zawierają w sobie wszystkie formy wychowania muzycznego:

 ruch, śpiew,  słuchanie, tworzenie oraz grę na instrumentach (przede wszystkim perkusyjnych).

Podczas zajęć rozwijamy poczucie rytmiczne oraz tonalne, poprzez zastosowanie różnorodnych  rytmiczanek (rytmicznie wypowiadanych wierszyków lub rytmizowanie na sylabach neutralnych) oraz zróżnicowanych tonalnie piosenek, przy jednoczesnym wykorzystaniu naturalnego, płynnego, ciągłego ruchu ciała.
Zajęcia te mają za zadanie wprowadzenie w świat muzyki w naturalny i radosny sposób, w każdym jego obszarze oraz eksperymentowanie, odkrywanie i tworzenie, wpływające na wielostronny rozwój.
Podstawowym instrumentem w trakcie zajęć jest naturalny głos, który stanowi bazę do wszelkich aktywności muzycznych, dostosowywanych do możliwości dzieci. Dając okazję do obcowania z muzyką, zwracamy uwagę na reakcje dzieci i podążamy za ich muzycznymi propozycjami.

Czas trwania zajęć 45 minut.

Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy SMS pod numerem +48 604-224-295

Osoba prowadząca: Beata Leman

Koszt zajęć:

KARNET NA 4 KOLEJNE ZAJĘCIA

Uczniowie uczęszczający w Muzykalni.pl na lekcje instrumentu/śpiewu                   80 zł

Pozostali uczestnicy                                                                                                     160 zł