Zajęcia teoretyczne

Indywidualne zajęcia teoretyczne

kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zasady muzyki, historia muzyki, literatura muzyczna, formy muzyczne, harmonia

  • Dla osób potrzebujących pomocy w nauce przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I lub II stopnia.
  • Dla osób chcących poznawać szerzej zagadnienia muzyczne.
  • Ilość i czas zajęć ustalana indywidualnie.