Zajęcia teoretyczne

Kształcenie słuchu z nauką o muzyce

 

  • Zajęcia grupowe dla wszystkich chętnych uczniów Muzykalni uczęszczających na lekcje gry na instrumencie oraz dla innych osób spoza placówki, chcących poznawać muzykę.
  • Podczas zajęć uczniowie będą poznawać zasady muzyki, kształcić swój słuch muzyczny oraz głos, poznawać muzykę różnych kompozytorów i gatunków.
  • Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 45 min.
Inne zajęcia teoretyczne

 

( kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zasady muzyki, historia muzyki, literatura muzyczna, formy muzyczne, harmonia)

  • Dla osób potrzebujących pomocy w nauce przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I lub II stopnia.
  • Dla osób chcących poznawać szerzej zagadnienia muzyczne.
  • Ilość i czas zajęć ustalana indywidualnie.