Cennik

WPISOWE 50 zł  (opłata jednorazowa przy pierwszym zapisie do szkoły )

LEKCJE GRY NA INSTRUMENCIE/ WOKAL * :

skrzypce/ pianino /gitara/ wokal                                                                

1 x 30 min./ tydzień         180 zł/ **miesięcznie

2 x 30 min./ tydzień         290 zł/ miesięcznie

1 x 45 min./ tydzień         240 zł zł/ miesięcznie

* ZNIŻKA DLA RODZEŃSTWA: 20 % (obowiązuje w roku szkolnym 2019/2020)

_______________________________________________________________________________________________

Kształcenie słuchu z nauką o muzyce                       

(1×45 min./tydzień)

40 zł/ miesięcznie – dla uczniów uczęszczających na lekcje instrumentu/wokalu/chóru w Muzykalni.pl

100 zł/ miesięcznie – dla osób spoza Muzykalni.pl

 

Opłaty miesięczne, są opłatami stałymi, w każdym miesiącu takimi samymi. 

W Muzykalnia.pl obowiązuje kalendarz zajęć zgodny z państwowymi placówkami szkolnymi.

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Zajęcia umuzykalniające dla rodzin z dziećmi (0-6 lat) 

1 DZIECKO Z OPIEKUNEM

Miesięczny karnet – 100 zł 

Jednorazowe wejście – 30 zł

OPŁATA RODZINNA (1 lub 2 opiekunów z dziećmi)

Miesięczny karnet – 140 zł 

Jednorazowe wejście – 40 zł

Wykupując miesięczny udział w zajęciach, 1 nieobecność, można odrobić w innym terminie.

______________________________________________________________________________________________

Inne:

Wypożyczenie skrzypiec:                                                                                              25 zł/m-c

Indywidualne zajęcia teoretyczne (kształcenie słuchu, zasady muzyki, historia muzyki, harmonia i inne)  – cennik ustalany indywidualnie. 

Pojedyncze lekcje gry na instrumencie lub wokalu –  45 min – 75 zł  / 30 min – 65 zł

Jednorazowa lekcja próbna gry na instrumencie lub wokalu  – 45 min – 45 zł  / 30 min – 35 zł

Inny wymiar godzin lekcji instrumentu/wokalu – cennik ustalany indywidualnie

_____________________________________________________________________________________________________

Wpłaty można dokonywać osobiście w szkole lub przelewem na konto:
Muzykalnia.pl Dominika Adamek
51 1140 2004 0000 3902 7925 5990
w tytule przelewu: imię i nazwisko ucznia, miesiąc/ROK, za który dokonywana jest opłata.