CENNIK

Wpłaty można dokonywać osobiście w szkole lub przelewem na konto:
Muzykalnia.pl Dominika Adamek

51 1140 2004 0000 3902 7925 5990

w tytule przelewu: imię i nazwisko ucznia, miesiąc/ROK, za który dokonywana jest opłata.