Zajęcia umuzykalniające dla 5-7 latków

ZAPRASZAMY NA DRUGĄ LEKCJĘ POKAZOWĄ!!!

PONIEDZIAŁEK 18 października 2021 roku na godzinę 16:30.

Czas trwania zajęć 45 minut.

Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy sms-owe na numer +48 660 749 921 o treści:

Zajęcia umuzykalniające dla 5-7 latków <Imię i nazwisko ucznia>

Po lekcji pokazowej prowadzone będą zapisy na regularne zajęcia.

Zajęcia będą uruchomione po zgłoszeniu się minimum 8 osób.

W zajęciach mogą brać udział zarówno uczniowie Muzykalni.pl jak i osoby spoza.

Zajęcia poprowadzi: Beata Leman

Koszt zajęć:

(1×45 min/tydzień)

40 zł/ miesięcznie – dla uczniów uczęszczających na lekcje instrumentu/wokalu/ w Muzykalni.pl

140 zł/ miesięcznie – dla osób spoza Muzykalni.pl

Opłaty miesięczne, są opłatami stałymi, w każdym miesiącu takimi samymi. 

Opis zajęć:

Zajęcia umuzykalniające dla 5-7 – latków prowadzone w oparciu o teorię uczenia się muzyki Edwina E. Gordona zawierają w sobie wszystkie formy wychowania muzycznego:

 ruch, śpiew,  słuchanie, tworzenie oraz grę na instrumentach (przede wszystkim perkusyjnych).

Podczas zajęć rozwijamy poczucie rytmiczne oraz tonalne, poprzez zastosowanie różnorodnych  rytmiczanek (rytmicznie wypowiadanych wierszyków lub rytmizowanie na sylabach neutralnych) oraz zróżnicowanych tonalnie piosenek, przy jednoczesnym wykorzystaniu naturalnego, płynnego, ciągłego ruchu ciała.
Zajęcia te mają za zadanie wprowadzenie w świat muzyki w naturalny i radosny sposób, w każdym jego obszarze oraz eksperymentowanie, odkrywanie i tworzenie, wpływające na wielostronny rozwój.
Podstawowym instrumentem w trakcie zajęć jest naturalny głos, który stanowi bazę do wszelkich aktywności muzycznych, dostosowywanych do możliwości dzieci. Dając okazję do obcowania z muzyką, zwracamy uwagę na reakcje dzieci i podążamy za ich muzycznymi propozycjami.